We are the Best Consulting web site as part of the annual WebAward Competition!

+ (532) 626 7875
Cevizlidere mahallesi 1226. Sokak No:1
info@maviedm.com
img
Language

English

Page

Proje Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Nedir?

 

Şirketlerin ulusal ve uluslararası projelerinde, projelerin uygulaması ve yönetilmesine yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz. TÜBİTAK, KOSGEB, Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Ajansları vb. tarafından desteklenen her türlü proje konusunda uzman ekibimizle profesyonel bir danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

 

Proje Yönetimi Danışmanlığı’ndaki Rolümüz!

 

Destek programlarının temasına uygun proje dosyaları hazırlıyor, dosyaların kurumlara tesliminden proje yürütme aşamasında yapılması gereken işlemlere kadar sürecin tamamında sizlere profesyonel danışmanlık desteği veriyoruz.

Alanında uzman çalışma arkadaşlarımızın yer aldığı proje ekibimiz hibe ve teşvik programlarına yönelik başvuru süreçlerinin takibi, proje bazlı desteklere yönelik projelerin geliştirilmesi ve tüm bu çalışmaların başarıyla sonuçlanması görevlerini üstlenmektedir. Mühendis ağırlıklı yaklaşık 50 kişilik bir ekiple tüm projelerde yetkinlik bazlı işbölümü yapılmaktadır. Bu aşamada ekibimiz 3’ayrılmakta:
 Proje Geliştirme
 Proje Yönetim
 Operasyon

 

Proje Yönetim Danışmanlığı Hizmetimizle Şirketinize Neler Katıyoruz?

 

Tüm proje geliştirme, proje yönetimi ve operasyon süreçlerinde projelerin süre, kapsam, maliyet ve nitelik hedeflerine daha etkin ulaşmaları sağlanırken şirketinizin proje yönetim olgunluk seviyesi de gelişmektedir. Bu sistemi benimseyen ODS Consulting Group, hizmet verdiği şirketlere değer katma konusunda da öncü bir danışmanlık şirketidir. İşletmelerin büyüme, gelişme ve uluslararasılaşma süreçlerini desteklemek amacıyla proje yönetim ekibimiz büyük bir motivasyonla çalışmalarını yapmaktadır.

 

Proje Yönetim Danışmanlığı Kapsamında Nelerden Yararlanabilirsiniz?

 

Proje Yönetim Hizmeti 5 alana ayrılmaktadır.

Hibe ve Destek Yönetimi Danışmanlığı

İşletmelere hem zaman tasarruf hem de maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla dosyaları hazırlama ve kurumlara tesliminden sonra proje yürütme aşaması için yapılması gereken işlemlere kadar sürecin tamamında ODS Consulting Group olarak profesyonel danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Yıllık Danışmanlık modelimiz ile Ticaret Bakanlığı’nın ve KOSGEB’in KOBİ’lere belli miktarlarda hibe ve ya belirli miktarlarda geri ödemeli destekleri almalarında şirketlere yol haritası oluşturuyor ve tüm süreçlerini yürütüyoruz.

Hibe ve Destek Yönetimi Danışmanlığı Aşamaları
Proje Ön Hazırlık Aşaması
• Firma SWOT analizinin gerçekleştirilmesi
• Proje bazlı ön analiz çalışması

Proje Araştırma Aşaması
• Projede kullanılacak teknik ve teknolojilerin araştırılması
• Rakip firma ve ürünlerin araştırılması
• Ürün ve ülke bazında Pazar araştırması
• Sektörel bilgilerin araştırılması

Proje Yazım Aşaması
• Proje başvurusu dosyasının değerlendirme kriterlerine uygun hazırlanması
• Proje bütçesinin ve iş faaliyet planının hazırlanması
• Projeyi destekleyici teknik ve görsel dokümanların hazırlanması

Proje Yönetim Aşaması
• Projenin faaliyet planına göre yürütülmesi konusunda firmanın yönlendirilmesi
• Harcamaların kurumun şartlarına uygun gerçekleştirilmesine yönelik firmanın yönlendirilmesi
• Proje dönemsel raporların hazırlanması ve kuruma sunulması
• Firma ve kurum arasındaki iletişimin kurulması

SGK Teşvikleri Danışmanlığı

Şirketinizin işveren prim teşvikindeki mümkün olan en uygun kanun kodlu teşvikten yararlandırarak personel maliyetlerinde tasarruf sağlıyoruz, işe giriş- çıkış işlemleri ve aylık sigorta prim işlemlerin düzenli takibini yaparak olası risklere karşı şirketinizi güvende tutmanıza yardımcı oluyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ARGE ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Destekler kapsamında yapılan başvuru ve uygulama süreçleri uzman ekiplerimizce gerçekleştiriliyor, mevcut desteklerden tek seferde faydalanma imkânı sunuyoruz. Projelerinizi konsolide etmek, mali ve teknik boyutta etkin bir yönetimle süreç boyunca sizlere danışmanlık sağlıyoruz.

Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Mevzuat ve teşvik desteklerinden işletmeniz için en uygun yatırım teşvik programını tespit ediyor ve gerekli adımları tamamlayıp şirketiniz için yatırım teşvik belgesi alıyoruz. Belgelendirme sonuncunda uzman ekibimizle süreci en etkin şekilde yönetiyor ve teşviklerden tam kapasitede yararlanmanızı sağlıyoruz.

Fizibilite Danışmanlığı

Şirketiniz ile yapmayı düşündüğünüz yatırımın maliyetini hesaplama, finansal analizi ve faaliyet göstereceğiniz pazarın değişkenleri/mevcut durumu gibi birçok noktada detaylı saha çalışması yaparak, yatırımınızın beklediğiniz kârı ne ölçüde sağlayabileceği belirliyoruz.

Proje Yönetimi Sırasında Hangi Aşamaları Uyguluyoruz?

Proje Yönetimi Danışmanlığı sırasında sizler için;
• Düzenli müşteri ziyaretleri,
• İşletmenize uygun hibe ve teşvik programlarının keşfedilmesi,
• Firmaların ilgili kurum destek sistemi başvuru sayfası aktivasyonun sağlanması,
• İşletmenin gereksinimlerin ve hibe-teşvik programlarının kapsamı doğrultusunda başvuru dosyalarının hazırlanması,
• Başvurunun haftalık olarak takibinin yapılması,
• Sunum süreçlerine yönelik hazırlıkların yapılması ve firma yönlendirilmesinin yapılması,
• Onaylanan ve destek alan projeleri proje süresi tamamlanana kadar yürütülmesi aşamalarını uygulayarak sizlere destekler sağlıyoruz.