We are the Best Consulting web site as part of the annual WebAward Competition!

+ (532) 626 7875
Cevizlidere mahallesi 1226. Sokak No:1
info@maviedm.com
img
Language

English

Page

Teşvik Nedir?

 

Teşvik, firmaların gelişme ve büyüme odaklı çalışmalarını bütçesel anlamda destekleyen ve belirli noktalarda tampon görevi gören bir destek türüdür. Şirketler küresel pazarda yer almak, ürün kapasitesini genişletmek, personel gücünü artırmak için çeşitli teşvik başvuruları yapmaktadır. Bu teşvikler KOSGEB, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ihracat, yatırım, arge ve istihdam gibi konularda ekonomik faaliyetlerin, refahın ve büyümenin artması için verilmektedir.

 

Yatırım Teşvik Nedir?

 

Yatırım hacminin artırılması amacıyla devlet tarafından sunulan ve yatırım cinsine bağlı olarak farklı tutarlara karşılık gelen, yatırımcıya sunulan desteklerin tümü’ dür.

 

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

 

Yatırım teşvik belgesi, tüzel veya gerçek kişilerin Türkiye sınırları içerisinde yapacağı yatırımların teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla oluşturulan bir belgedir.

 

Yatırım Teşvik Belgesi Nereden Alınır?

 

Yatırım Teşvik Belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmektedir.

 

Yatırım Teşvik Mevzuatı Nedir?

 

Yatırımlar bakanlar kurulu kararı ve bu kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. 2012/3305 sayılı “yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar (19.06.2012 tarihli resmî gazete) 2012/1 sayılı uygulama tebliği (20.06.2012 tarihli resmi gazete) yayımlanmaktadır.

 

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı Nedir?

 

Yatırım Teşvik Belgesi, sanayi, hizmet, tarım ve enerji gibi birçok sektörde gerçekleştirilmek istenen yatırımlar için sağlanan desteklerden faydalanılmasına yarayan belgedir. Bu belge destek için gerekli koşulları yatırımın sağlayıp sağlamadığı konusunda emin olunması için büyük önem taşımaktadır.

Vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve vergi muafiyeti gibi yatırımcıya birçok kolaylık sağlamaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru sürecinin tamamı titizlikle yürütülmeli, gerekli belge, evrak ve bilgilerin doğru bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri Nelerdir?

 

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri yatırımın bölgesi ve yatırımdan sağlanacak faydaya göre değişiklik göstermektedir. Burada yatırım tutarı, yatırım yapılacak bölge ve yatırıma verilen öncelik gibi birçok faktör türler arasındaki sınıflandırma için birer etkendir.

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri 4 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar;

1. Bölgesel Teşvik

Bölgesel Teşvik ülke genelindeki kalkınmanın bölgeler ve iller arasındaki farkını azaltmayı hedefler. Amaç her bir bölgenin kalkınma düzeyini artırmaktır. Destekler bu doğrultuda yatırımlara sağlanmaktadır.

2. Öncelikli Yatırımlar

Yatırım Teşvik Belgesi Öncelikli Yatırım Konuları

 Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,

 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından belirlenen orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları,

 Turizm bölgelerinde yer alan konaklama yatırımları,

 Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayıyla gerçekleştirilmesi istenen savunma alanındaki yatırımlar,

 Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları,

 Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, belirlenen kapsam içerisinde yer alan eğitim yatırımları,

 TÜBİTAK, KOSGEB ve bakanlık tarafından desteklenen AR-GE projeleri geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar,

 Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek yatırımlar,

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan maden işletme ruhsatı ve izni olunması koşuluyla, belirlenen bazı madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları,

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayıyla, belirlenen tutarlarda tüketimi olan ve yine belirlenen oranlarda enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,

 Atık ısıdan geri kazanılan elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç),

 En az 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları,

 Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar,

 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından belirlenen teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,

 Maden arama yatırımları,

 Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yapılan türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları,

 Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar,

 Lisanslı depoculuk yatırımları,

 Nükleer enerji santrali yatırımları,

 Araştırma ve referans laboratuvar yatırımları,

 Sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı sera yatırımları,

 Çevre Lisansına tabi yatırımlar.

 Asgari tutarın üzerinde kalan ve belirlenen kapasiteye sahip yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri yatırımları,

 Asgari yatırım tutarı fark etmeksizin ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları,

 En az 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları,

 AR-GE ve çevre yatırımları,

 Bakanlık tarafından belirlenen uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları.

YILLIK DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA DESTEK PROGRAMLARI

AZAMİ DESTEK TUTARLARI VE HİBE ORANLARI

KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEKLERİ

 

 Yurt İçi Fuar Desteği

 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

 Tasarım Desteği

 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

 Belgelendirme Desteği

 Test ve Analiz Desteği

 Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

 Model Fabrika Desteği

 Bağımsız Değerlendirme Desteği

 Teknik Danışmanlık Desteği

1.310.000 TL
%60-%100 Hibe

TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT TEŞVİKLERİ

 

 Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği (Yurt Dışı Seyahat Desteği)

 Yurt Dışı Fuar Desteği

 Yurt İçi Uluslararası Fuar Desteği

 Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

 Yurt Dışı Birim Desteği (Ofis, Mağaza, Depo, Showroom vb.)

 Pazara Giriş Belgeleri Desteği

 Test Analiz Belgeleri Desteği

 Yurtdışı Şirket Alım Desteği

 Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri Desteği

 Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

1.000.000 TL-
50.000.000 TL
%50 Hibe

TÜBİTAK DESTEKLERİ

 

 Uluslararası Ağlara Üyelik Desteği

 Uluslararası İşbirliklerine Yönelik Seyahat Desteği

%80-%100 Hibe

SGK TEŞVİKLERİ

 

 6111 Sayılı Kanun Kodlu Teşvikler

 7103 Sayılı Kanun Kodlu Teşvikler

Çalışanın Durumuna
Göre Destek Oranları
Değişmektedir.

TİCARET BAKANLIĞI TASARIM ÜRÜN GELİŞTİRME PROGRAMI (PROJE BAZLI)

 

 Personel Desteği

 Yazılım Desteği, Tasarım İçin Makine, Alet ve Teçhizat Desteği

 Seyahat Desteği

%50 Hibe Oranı ile
5.429.000 TL
Hibe Desteği

TİCARET BAKANLIĞI KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ PROGRAMI (PROJE BAZLI)

 

 Ürün Geliştirme (Prototip/Numune), Test, Analiz, Doğrulama, Kalite Kontrol veya Ölçme Amaçlarına Makine ve Donanım Desteği

 Yazılım Desteği

 Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Desteği

 Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri Desteği

27.149.000 TL
%50 Hibe

KOSGEB YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI (PROJE BAZLI)

 

 Personel Desteği

 Tanıtım Desteği

 Yazılım ve Donanım Desteği

 Test Analiz ve Belgelendirme Desteği

 Yurt Dışı Fuar ve Yurt Dışı Seyahat Desteği

300.000 TL
Destek Oranı %100
(%70 Hibe, %30 Geri
Ödemeli Destek

KOSGEB TEKNOYATIRIM PROGRAMI (PROJE BAZLI)

 

 Makine ve Teçhizat Desteği

 Personel Desteği

 Yazılım Alımı Desteği

 Üretim Hattı Tasarım Desteği

 Teknik Eğitim ve Danışmanlık Desteği

 Tanıtım ve Pazarlama Desteği

*(Başvuru Yapabilmek İçin Bazı Kriterleri Karşılamanız Gerekmektedir.)
6.000.000 TL
%60 Destek Oranı
(%30 Hibe, %70
Geri Ödemeli Destek)

KOSGEB KOBİGEL DESTEK PROGRAMI (DÖNEMSEL – PROJE BAZLI)

 

 Makine ve Teçhizat Desteği

 Personel Desteği

 Yazılım Alımı Desteği

 Hizmet Alım Desteği

2.000.000 TL
%85 Destek Oranı
(Hibe ve Geri ödeme kısmı çağrıya göre değişir)

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ (PROJE BAZLI)

 

 KDV İstisnası

 Gümrük Vergisi Muafiyeti

 Vergi İndirimi

 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 Gelir Vergisi Stopaj Desteği

 Faiz veya Kar Payı Desteği

 Yatırım Yeri Tahsisi

 KDV İadesi

Yatırımın Cinsi,
Yatırım Yapılacak İl,
Sektör ve Yatırım Tutarına Göre
Destek Unsurları ve
Oranları Değişebilmektedir.

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI (PROJE BAZLI)

 

 Mevcut ve Yeni İstihdam Edilecek Ar-Ge Personellerine Yönelik Maaş Desteği

 Prototip İçin Gerekli Hammadde, Malzemeler, Parça, Ekipman ve Yazılım Desteği

 Teknik Danışmanlık Hizmeti Alım Desteği

 Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

 Eğitim Desteği

 İş Birliği Ziyareti Desteği

1.100.000 TL
%75 Destek Oranı
(Personel Desteği %100)

TÜBİTAK ARGE PROGRAMLARI (PROJE BAZLI)

 

 Mevcut ve Yeni İstihdam Edilecek Ar-Ge Personellerine Yönelik Maaş Desteği

 Prototip İçin Gerekli Hammadde, Malzemeler, Parça, Ekipman Desteği

 Mühendislik Süreçlerinde Danışmanlık Hizmeti Alım Desteği

 Test ve Analiz Desteği

Proje Bütçe Alt Limiti
1.200.000TL-Limitsiz
%75 Destek Oranı

ULUSLARARASI ARGE PROGRAMLARI (PROJE BAZLI)

 

 HORIZON 2020 Destek Programları

 EUREKA Destek Programları

 EUROSTARS Destek Programları

 Ülkeler Arası Diğer Destek Programları

Hibe Oranları ve
Destek Tutarları Programa
Göre Değişmektedir.

TKDK – IPARD (TARIM VE KIRSAL KALKINMA DESTEK KURUMU-PROJE BAZLI-DÖNEMSEL)

 

 Yapım İşleri Hizmet Alımı Desteği

 Makine ve Teçhizat Alımı Desteği

 Yazılım Alımı Desteği

500.000 €
Destek oranı %45-%65
arası değişmektedir.

KKYDP (KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEK PROGRAMLARI-PROJE BAZLI-DÖNEMSEL)

 

 Yapım İşleri Hizmet Alımı Desteği

 Makine ve Teçhizat Alımı Desteği

 Yazılım Alımı Desteği

3.500.000 TL Hibe
Destek oranı %50
 

Devlet Destekleri Danışmanlığı ile ODS Firmanıza Neler Katar?

 

➧ Firmanızın ihtiyacı olan ve Kamu Kurumları, Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği vb. kurumların sunduğu destekler kapsamında şirketinizin bir personeliymiş gibi çalışmalar sürdürüyoruz.
➧ Alanında profesyonel ekibimiz ile şirketiniz adına tüm başvuru ve takip süreçlerini yürütüyor, revize işlemlerini eksiksiz bir şekilde oluşturup projenin kabul olması için hazırlıyoruz.
➧ Sizin için tüm süreçlerini yürüttüğümüz projeler kapsamında zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyoruz.
➧ Günümüze kadar milyarlarca TL’lik yatırıma rehberlik etmemiz sayesinde proje hazırlama noktasındaki stratejimiz ile şirketlerinize en doğru çözümü sunuyoruz.
➧ Size en doğru ve güvenilir hizmeti sunmak adına Proje Geliştirme, Operasyon ve Proje Uygulama birimlerimiz ile en güncel destekleri sürekli takip ediyor ve sizleri bilgilendiriyoruz.
➧ Yatırım Teşvik hizmetinden SGK Teşviklerine, Fizibiliteden Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’ne kadar birçok hizmeti sizler için sağlıyoruz. Tek çatı altında tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanızı sağlıyoruz.